Sikkerhetsselskapet med fokus på service

Vektertjenester

 • Stasjonært vakthold
 • Mobilvakthold
 • Adgangskontroll
 • Brannvakter

Ordensvakter og
vertskap

 • Offentlig
 • Privat

I tillegg tilbys vertskapstjenester til uteliv og horeca. 

Event - og Festivaltjenester

 • Crowd management
 • Adgangskontroll
 • Risikoanalyser
 • Trusselvurdering
 • Ledsagertjeneste

Sanitet

Vi har en egen nettside for den delen som går på helse. Se den ved å klikke her.

Parkeringstjenester

Våre parkeringsvakter har lang erfaring og kompetanse som parkeringsvakter. 

Vaktsentral

Vår sentral er bygget opp for å sikre en stabil og trygg tjeneste for våre kunder. 

Hvorfor velge oss?

Det er alltid viktig at man ser framover når man tenker sikkerhet. De som er en trussel mot din bedrift utvikler seg stadig. Så da må man også framover i sikkerhetsbransjen.

Ved å signere med et profesjonelt selskap som Trygg Oslo AS, sikrer du deg vektere som jobber mot å sikre din bedrift og gjøre dere klare for fremtiden.

Hvem er vi?

Trygg Oslo AS består av vekter og ordensvakter med lang erfaring innen Oslos uteliv. I tillegg til å ha stått i døren til nattklubber og barer, har flere av oss lang erfaring innen festivaler og store arrangemeter. Vi brukes til rene ordensvakt-tjenester, eller en kombinasjon som inkluderer ordensvakt, områdesikkerhet og førstehjelp.

Hvorfor er sikkerheten viktig?

Selv om du føler at du har kontroll, er det ikke sikkert du har det.

Det å jobbe med sikkerhet krever erfaring og kompetanse til å skape trygge rammer for deg og dine kunder. Mye av våre jobb består av dialog og kommunikasjon. Gjennom våre ansatte sørger vi for en totalopplevelse for både deg og dine gjester. Vi har i årevis sørger for at våre kunder opprettholder både rykte og en skadefri hverdag innenfor uteliv, festivaler og firmaer generelt.